• 08-774 08 55
  • huddingerevision@gmail.com

 

 

 

 

Hur hanterar vi GDPR?

Nedan finner du information kring vår hantering av GDPR.

 

 

 

 

Information om behandling av personuppgifter i register för hantering av kunder och uppdrag.

 

 Information om behandling av personuppgifter i revisionsuppdrag.