• 08-774 08 55
  • info@huddingerevision.se

Redovisning

För att du skall få mer tid att utveckla företaget och skapa lönsamhet kan vi hjälpa dig med redovisningen. Allt från bokföring, redovisning av skatter och avgifter, lönehantering, bokslut, årsredovisning och deklaration. Oavsett om verksamheten drivs som aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma har vi lösningar som passar just dig.

Bokslut

Vid räkenskapsårets slut upprättar vi ett bokslut och årsredovisning om du har ett aktiebolag. bokslutet och årsredovisningen är ett viktigt beslutsunderlag för ägare, styrelse och ev kreditinstitut.

Revision

Revision utförs för att kvalitetssäkra att den information ditt företag lämnar i sin årsredovisning är rätt. Omvärlden vill få en rättvisande bild av företaget. Revisionen skapar förtroende och trygghet, den blir en årlig hälsokontroll av verksamheten.