• 08-774 08 55
  • huddingerevision@gmail.com

GDPR

Nedan finner du information kring vår hantering av GDPR.

Information om behandling av personuppgifter i register för hantering av kunder och uppdrag.

Information om behandling av personuppgifter i revisionsuppdrag.