• 08-774 08 55
  • huddingerevision@gmail.com

Bokslut

Vid räkenskapsårets slut upprättar vi ett bokslut och årsredovisning om du har ett aktiebolag. Bokslutet och årsredovisningen är ett viktigt beslutsunderlag för ägare, styrelse och ev kreditinstitut.