• 08-774 08 55
  • info@huddingerevision.se

Revision

Revision utförs för att kvalitetssäkra att den information som ditt företag lämnad i sin årsredovisning är rätt. Omvärlden vill få en rättvisande bild av företaget. Revisionen skapar förtroende och trygghet, den blir en årlig hälsokontroll av verksamheten.